mobile website software

Kort om Andøy boligstiftelse


Andøy boligstiftelse ble opprettet av Andøy kommune for å være kommunens redskap i boligmarkedet i Andøy.
Vi startet opp januar 1998 og fikk overført 128 kommunale utleieboliger utover året.
Vi har i 2016 totalt 160 boliger fordelt fra Andenes til Risøyhamn.

I tillegg til drift og vedlikehold av boligene, fører vi opp nybygg samt kjøp av boliger i markedet for å dekke kommunens boligbehov.

Stiftelsen har et særlig ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte, omsorgstrengende og ungdom under 30 år. Vi prøver om mulig også å skaffe boliger til ansatte i Andøy kommune samt tilflyttere til kommunen.

Andøy boligstiftelse

ADDRESSE:
Storgt 1
8483, Andenes

TELEFON:
Kontor: 761 42 880

FAX:
761 42 882

EPOST:
Arve: arve.prytz@andbolig.no
Johnny: johnny.tollefsen@andbolig.no

Åpningstider:
Mandag- Fredag kl 09:00 - 15:00

Personvern (Privacy):