Kort om Andøy boligstiftelse


Andøy boligstiftelse ble opprettet av Andøy kommune for å være kommunens redskap i boligmarkedet i Andøy.

Vi startet opp januar 1998 og fikk overført 128 kommunale utleieboliger utover året.
Vi har i 2023 totalt 162 boliger fordelt fra Andenes til Risøyhamn.

I tillegg til drift og vedlikehold av boligene, fører vi opp nybygg samt kjøp av boliger i markedet for å dekke kommunens boligbehov.

Stiftelsen har et særlig ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte, omsorgstrengende og ungdom under 30 år. Enkelte boliger kan også under gitte forutsetninger leies ut til ansatte i Andøy kommune samt tilflyttere til kommunen.

ADDRESSE:
Storgt 54
8480, Andenes

TELEFON:
Hans-Eirik: 476 41 414
Johnny: 918 54 715

EPOST:
Hans-Eirik: heo@andbolig.no
Johnny: johnny.tollefsen@andbolig.no

Åpningstider:
Mandag- Fredag kl 09:00 - 15:00

Personvern (Privacy):