Vi har gjennomført følgende prosjekter

  • Nybygg Kildebakken Åse, 9 leiligheter.
  • Nybygg Dahletun Dverberg, 3 leiligheter.
  • Nybygg Kiiljordheimen Andenes, 9 plasser samt renovering av 9 plasser.
  • Nybygg Kristinabakken Andenes, 6 leiligheter.
  • Nybygg Lager Andenes.
  • Renovering av 4 stk 4-mannsboliger Andenes.
  • Bygging av 8 stk leiligheter av 4 - mannsbolig Andenes 

ADDRESSE:
Storgt 54
8480, Andenes

TELEFON:
Hans-Eirik: 476 41 414
Johnny: 918 54 715

EPOST:
Hans-Eirik: heo@andbolig.no
Johnny: johnny.tollefsen@andbolig.no

Åpningstider:
Mandag- Fredag kl 09:00 - 15:00

Personvern (Privacy):